Ana içeriğe atla
4. İSTANBUL TASARIM BİENALİ’NİN TEMASI: OKULLAR OKULU

4. İSTANBUL TASARIM BİENALİ’NİN TEMASI: OKULLAR OKULU

22 Eylül – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin teması, küratör Jan Boelen tarafından Salon İKSV’de tanıtıldı. İstanbul Tasarım Bienali, 15 Aralık’a kadar pek çok farklı alandan katılımcının açık çağrı başvurularını bekliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başlayan basın toplantısında İstanbul Tasarım Bienali küratörü Jan Boelen ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova, Okullar Okulu başlığını açıklayarak bienalin temasına dair bilgiler verdi. Boelen ayrıca, yaptığı açık çağrıyla, farklı alanlardan katılımcıları İstanbul Tasarım Bienali’ne katılmaya davet etti.

Bülent Eczacıbaşı: Tasarım bir düşünce aracı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında “Hayatımızın her katmanına nüfuz eden tasarım, bir yanıyla önemli bir güç kaynağı, bir yanıyla da bir sorgulama, düşünme, öğrenme aracı. İstanbul Tasarım Bienali de başlangıcından bu yana tasarım üzerine eleştirel bir düşünme ortamı yaratarak, tasarım alanında uluslararası nitelikte, üretken bir platform sunarak tasarım düşüncesinin zenginleşmesine katkıda bulunuyor. 2018 yılında düzenlenecek 4. İstanbul Tasarım Bienali, tasarım üzerine küresel boyutta geçerli ve önemli sorular soracak, yeni üretim ve sergileme modellerini araştıracak, hem tasarım pratiklerine hem de bienal etkinliğinin kendisine yeni bir bakış açısıyla yaklaşacak. Bienalin hem izleyiciler hem de yaratıcı profesyoneller için bir esin kaynağı olmasını ve düşünce ve kültür dünyamıza önemli katkılarda bulunmasını ümit ediyorum. Bienalimizin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum”  dedi.

Geleneksel tasarım etkinliklerinin zaman ve mekân anlayışını esneterek yılın tümüne yayılacak programıyla 4. İstanbul Tasarım Bienali, nitelikli araştırma ve deneye olanak tanıyan, kent ve ötesinden güncel gelişmeleri öğrenime dahil eden, üretken, süreç odaklı bir eğitim ve tasarım platformu olmayı hedefliyor. Okullar Okulu, tasarımın, bilginin ve küresel bağlantılılık hâlinin günümüz İstanbul’unda ve ötesinde oynadığı rol üzerine düşünebilmek için çeşitli eğitim stratejilerini kullanan, sınayan ve gözden geçiren, çok platformlu bir bienal olacak.

Bienalin odağındaki sekiz tema
Tema duyurusuyla birlikte yaptığı açık çağrıyla Okullar Okulu, yalnızca tasarımcı ve düşünürleri değil, dünyanın dört bir yanında matematik ve doğa bilimleri gibi farklı alanlarda çalışan profesyonelleri ve öğrencileri bienalin odağındaki sekiz temayı birlikte keşfetmeye davet ediyor: Ölçüler ve Haritalar, Zaman ve Dikkat, Akdeniz ve Göç, Felaketler ve Depremler, Yiyecekler ve Gelenekler, Örüntü ve Ritim, Para ve Sermaye ve Parçalar ve Cepler.

Etiketler