Ana içeriğe atla

İstanbul Tasarım Bienali İstanbul Kültür Üniversitesi Atölyeleri

“Dünya Okulu”

Arter’de yer alacak olan Dünya Okulu (Earth School) – Göç tema sponsorluğunu İstanbul Kültür Üniversitesi üstleniyor. İnsanlar ve gezegen arasındaki ilişkinin yeniden tanımlandığı günümüzde doğallık, felaket ve evrim gibi kavramların nasıl değişebileceğini sorguluyor. Dünya Okulu, hayatta kalma ve göç gibi olgulara, doğal felaketlerin ardından yaşanan ani çevresel dönüşümlere ve bu felaketlerin yeni kimlik ve topluluk oluşumlarını nasıl tetiklediğine bakıyor.

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Atölye Çalışmaları
11-12 Ekim 2018,

Yeni Medya Atölyesi

- “Artırılmış Gerçeklik Atölyesi”

Artırılmış gerçeklikle oluşturulmuş katılımcıların görsel bir dil kullanılarak göçün içinde kendilerini var etmeleri ve göç duygusunu hissetmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. (10.30-13.00)

Yer: Arter & İKÜ
Tarih: 11 Ekim

Kurgu Atölyesi

- “Arşivde Boğulmak” 

Bu atölye, göç ve göçmenlik konularında duyarlılığı, empati ve toleransı arttırmakla birlikte veri tabanı, film yapımı ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi sunulmasının amaçlanmaktadır. (13.30-17.00)

Web Sitesi: https://arsivdebogulmak.iku.edu.tr/

Yer: Arter & İKÜ

Tarih: 11-12 Ekim

Seramik ve Resim Atölyesi

- “Duygu ve Düşüncenin Görselleştirilmesi 

Göçmen kuşların görsel alıntıları üzerinden fotoğraf/resim ve sanat tarihinde hikâyeleri ile başlatılan bir tartışmadan yola çıkarak yeni bir yol hikâyesi yaratma sürecini kapsamaktadır. (10.30-13.00)

Yer: İKÜ 

Tarih: 17-18 Ekim

Mimarlık Fakültesi Atölye Çalışmaları
27 Eylül - 15 Ekim 2018,

“Acil Durumda Barınak Tasarımına Yönelik Malzeme Denemeleri” 

(28-29 Eylül)

“İstanbul Göç Haritası”

Bu atölye ile öğrencilerin kendi ürettikleri bir İstanbul maketi üzerinde dijital araçları kullanarak kentin göç haritasını çıkarmaları beklenmektedir. Öğrencilerden göçmenlerin kentsel yaşantısını anlatan video ve resim gibi dataları maket üzerine QR kodlarla yerleştirmeleri beklenmektedir. Ziyaretçiler ise cep telefonu ve tablet gibi araçlarla bu içeriği görüntüleyeceklerdir.  

(5-6-7-9 Ekim)

Yer: Arter

“Evin Ayrıntıları”

Evin Ayrıntıları, göç ve göçmenlik konusunu ev üzerinden okuyor ve evin göçülen değil taşınan bir şey olduğunu anlatıyor. Üzerlerinde gündelik kullanım nesnelerinin izlerini taşıyan sayısız örtü, astar, kılıf ile kendine ait bir ev çizmeye çalışan bir kolaj asamblaj çalışmasının arkasında günlük diyalogların, kaşık, kapı zili gibi eve ait yerel seslerin olduğu bir çalışma. (24 Eylül-12 Ekim)

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi 

“Göç Temalı Çalıştay ve Sergi Çalışması”

Yapılacak atölye ve sergi çalışmaları sonucunda katılımcı öğrencilerin ve ziyaretçilerin toplumsal farkındalığının artmasının yanı sıra; öğrencilerin mimarlık eğitiminde edindikleri teorik malzeme ve strüktür bilgilerinin mesleki alanda kullanım alanlarını görmüş ve pratikte uygulanmasına dair bir tecrübe edinmiş olacaklardır. (14 Ekim-15 Ekim)

Yer: Arter