Ana içeriğe atla

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası 4. Tasarım Bienali Yolculuğu Nasıl Başladı?

22 Eylül - 4 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 4. Uluslararası Tasarım Bienali’ne İstanbul Kültür Üniversitesi’nin katkı sağlaması yönünde görüşmelerimiz 24 Ocak 2018 tarihinde yapılan toplantıyla başlamış olup; toplantıya Üniversitemizi temsilen Dr. Bahar Akıngüç Günver, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu; Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek ve Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez katılmıştır. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Tasarım Bienali Küratörü Deniz Ova ve Sponsorluk Programı Direktörü Yasemin Keretli ile yapılan toplantı sonucu Tasarım Bienali’nde Tema Sponsoru olarak “Akdeniz ve Göç” başlığı ile yer almamızın uygun olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

“Akdeniz ve Göç” teması çerçevesinde İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde yapılmış olan önceki etkinlikler ve yapılabilecek yeni projeler üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinatörlüğünde Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek ile yapılan toplantı sonucu İstanbul Tasarım Bienali için düzenlenebilecek Paralel Etkinliklerle ilgili bir Taslak Program oluşturulmuştur.

8 Şubat 2018 Perşembe günü 4. Tasarım Bienali Küratörü Jan Boelen, İKSV Tasarım Bieanli Küratörü Deniz Ova ve İKSV İletişim ve Operasyon Koordinatörü Bahar Türkay’ın katıldığı programın genel çerçevesinin ele alındığı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda paralel etkinlikler kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi’nin katılımı değerlendirilmiştir. 
 

  • "Okullar Okulu"